จำหน่ายมุ้งลวดกันยุง,มุ้งลวดจีบ,มุ้งจีบ,มุ้งบานเลื่อน,มุ้งบานเปิด,รับทำมุ้งลวด,รับทำมุ้งจีบ,รับทำมุ้งบานเปิด

 

มุ้งม้วนเก็บ

     มุ้งม้วนเก็บมีข้อดีในแง่ของความสวยงาม โดยมีคุณสมบัติในการกันยุง-แมลงได้ดีกว่ามุ้งบานเลือน เมื่อไม่ใช้งานควรม้วนเก็บ คือปิดหน้าต่างเมื่อใด ควรเก็บมุ้งเข้ากล่อง ทำให้ฝุ่นไม่เกาะสะสม เหมือนมุ้งบานเลื่อน-บานเปิดมุ้งม้วนทำความสะอาดตัวเองได้โดยการรูดมุ้งเข้าออกหลายๆครั้งก่อนเก็บมุ้งเข้ากล่องเพื่อให้ฝุ่น
ที่เกาะอยู่ถูกสะบัดหลุดออกมาเมื่อไม่ใช้งาน มุ้งจะถูกเก็บไว้ในกล่องทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ภายนอกบ้านได้ดี เป็นบ้านโล่งๆเหมือนไม่มีมุ้งลวด การใช้งานเป็นการใช้งานในแนวดิ่ง
     ดังนั้้น จึงสามารถวางสิ่งของเช่น โซฟา ไว้หน้าหน้าต่างที่ติดมุ้งม้วนได้โดยไม่ต้องกังวลว่า
จะเปิดหน้าต่างไม่สะดวกในแง่ของข้อเสียอาจจะเกิดการชำรุดได้หากผู้ใช้งานไม่เข้าใจ
หลักการใช้มุ้งม้วนอย่างเพียงพอปัญหาที่มักพบคือมุ้งไม่ม้วนกลับ อันมีสาเหตุจากชายผ้ามุ้งขาด คำถามบ่อยลักษณะการติดตั้งจะแตกต่างกันออกไปขึ้นกับลักษณะของประตู-หน้าต่างที่ติด ดังจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป
(หมายเหตุ : คุณสมบัติของมุ้งม้วนแต่ละบริษัทแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการออกแบบในที่นี้จะขอกล่าว
ถึงคุณสมบัติของมุ้งม้วนเก็บ

 
จำหน่ายมุ้งลวดกันยุง,มุ้งลวดจีบ,มุ้งจีบ,มุ้งบานเลื่อน,มุ้งบานเปิด,รับทำมุ้งลวด,รับทำมุ้งจีบ,รับทำมุ้งบานเปิด
จำหน่ายมุ้งลวดกันยุง,มุ้งลวดจีบ,มุ้งจีบ,มุ้งบานเลื่อน,มุ้งบานเปิด,รับทำมุ้งลวด,รับทำมุ้งจีบ,รับทำมุ้งบานเปิด
จำหน่ายมุ้งลวดกันยุง,มุ้งลวดจีบ,มุ้งจีบ,มุ้งบานเลื่อน,มุ้งบานเปิด,รับทำมุ้งลวด,รับทำมุ้งจีบ,รับทำมุ้งบานเปิด
 
 

มุ้งจีบมีราง

จำหน่ายมุ้งลวดกันยุง,มุ้งลวดจีบ,มุ้งจีบ,มุ้งบานเลื่อน,มุ้งบานเปิด,รับทำมุ้งลวด,รับทำมุ้งจีบ,รับทำมุ้งบานเปิด
 
จำหน่ายมุ้งลวดกันยุง,มุ้งลวดจีบ,มุ้งจีบ,มุ้งบานเลื่อน,มุ้งบานเปิด,รับทำมุ้งลวด,รับทำมุ้งจีบ,รับทำมุ้งบานเปิด

ตอนเก็บมุ้งอยู่ในกล่อง

ตอนดึงมุ้งออกมา
 
 

มุ้งลวด,มุ้งลวดจีบ,มุ้งลวดบานพับ,มุ้งลวดบานพับเก็บ,มุ้งลวดกันยุง,มุ้งบานพับจีบ,มุ้งจีบ,มุ้งลวดจีบ,รับติดตั้งมุ้งลวดจีบ,
จำหน่ายมุ้งจีบ,มุ้งลวดจีบ,รับทำมุ้งลวดกันยุง,จำหน่ายมุ้งกันยุง,มุ้งลวดพับเก็บ